NWF Network: 2016-1-ES01-KA202-025177

NWF Network: transnational initiative for the promotion of entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαφάνεια και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν τη μάθηση, την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Βελτίωση της πρόσβασης όλων στην κατάρτιση και τα προσόντα μέσω του C-VET.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


1.

Δημιουργία του θεματικού δικτύου "Δικτύου NWF" μέσω του οποίου θα ενσωματωθεί το ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης, προσόντων (EUROPASS), παρακολούθηση, διά βίου μάθηση, δημιουργία θέσεων εργασίας και εργαλεία για την προώθηση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο δάσος εκτός δασών προϊόντα.

2.

Σχεδιάστε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Νέων Δεξιοτήτων στον Δασικό Τομέα.

3.

Ξεκινήστε το Online Κέντρο Πληροφόρησης και Μάθησης.

4.

Να εκπονήσει έναν Οδηγό ορθών πρακτικών για τη διαχείριση και τη διαχείριση των δασικών προϊόντων εκτός Ξύλου.


5.

Σχεδιάστε έναν ιστότοπο για ενημέρωση και διάδοση. Θα χρησιμεύσει ως βιτρίνα στο οποίο θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Δικτύου, για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με διάφορες πτυχές του έργου, τα χαρακτηριστικά του, τη λειτουργία του, τις δραστηριότητες, τους στόχους και τα επιτεύγματά του.

6.

Εφαρμογή μιας πλατφόρμας κατάρτισης και τηλεργασίας (Moodle) βασισμένης στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των εμπειριών ανοικτής μάθησης.

7.

Εκπονήστε μαθήματα και σεμινάρια για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στη NWF.

8.

Διοργάνωση 1 κοινής εκδήλωσης κατάρτισης και μάθησης μικρής διάρκειας (5 ημερών) για τις εκπαιδευτικές αρχές με στόχο τη δοκιμή του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και 2 εκδηλώσεων συνδυασμένης κινητικότητας, στα οποία οι σπουδαστές και οι επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν στον τομέα των μη -για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό. Η ομάδα εργασίας θα δημιουργήσει μια διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων.

Promotorla asociación transnacional