NWF Network: 2016-1-ES01-KA202-025177

NWF Network: transnational initiative for the promotion of entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector.

PRORITĂȚILE PROIECTULUI

HORIZONTALE

Transparență și recunoașterea aptitudinilor și calificărilor ce facilitează învățarea, posibilitățile de angajare și de mobilizare a forței de muncă

PREGĂTIRE VOCAȚIONALĂ

îmbunătățirea accesului tuturor la pregătire și formarea prin învățământ vocațional.

PREGĂTIRE VOCAȚIONALĂ

promovarea învățătorii la locul de muncă sub toate formele, cu o atenție specială asupra formării formatorilor

NECESITĂȚI

REȚEAUA PFN INTENȚIONEAZĂ SĂ ACOPRE O SERIE DE NEVOI DE FORMARE PROFESIONALĂ.

Contribuie la schimbul de bune practici educaționale ce rezultă din activitățile de pregătire non-formală, integrând folosirea pregătirii inovative în materie de produse forestiere nelemnoase

Promovarea acțiunilor ce contribuie la permanentizarea pregătirii vocaționale a tinerilor, precum și la simplificarea și raționalizarea mijloacelor prin care se asigură transparența și recunoașterea rezultatelor învățării în valorificarea produselor forestiere nelemnoase.

Încurajarea învățării la locul de muncă în toate formele, cu o atenție specială asupra formării formatorilor prin participarea partenerilor sociali, companiilor și furnizorilor de pregătire vocațională, precum și prin stimularea inovării și spiritului antreprenorial.

OBIECTIVE


1.

Promovarea mai bunei învățări, a transferului și recunoașterii nevoii de a angaja tinerii prin formare și educație informală la nivel european, național, regional și local

2.

Îmbunătățirea capacității învățământului vocațional de a relaționa cu nevoile de pe piața muncii în sectorul valorificării produselor forestiere nelemnoase.

3.

Modernizarea și exploatarea potențialului în ceea ce privește dezvoltarea economică și inovarea în Uniunea Europeană, pentru a crește competitivitatea sectorului forestier.

4.

Facilitarea mobilității forței de muncă, recunoașterea acesteia la nivelul pieței muncii la nivel european prin integrarea învățământului bazat pe practică.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI


1.

Crearea rețelei tematice de valorificare a produselor forestiere nelemnoase, prin integrarea sistemelor de pregătire, calificare (EUROPASS), monitorizare și învățare pe tot parcursul vieții, precum și cele de schimb de bune practici în valorificarea produselor forestiere nelemnoase

2.

Proiectarea unui observator european pentru promovarea noilor deprinderi în sectorul forestier.

3.

lansarea unui centru de informare online și a unui centru pentru resurse de formare .

4.

Elaborarea unui ghid de bune practici pentru gestionarea produselor forestiere nelemnoase.


5.

proiectarea unei pagini web pentru diseminarea informației. Acesta va servi ca o vitrină a proiectului în care activitățile derulate în cadrul rețelei vor fi colectate și prin care vor fi diseminate diverse aspecte ale proiectului, caracteristicile acestuia, precum și activitățile, obiectivele și realizările.

6.

implementarea unui platforme pregătire și lucru online (Moodle) ca mijloc de învățare la distanță și de împărtășire liberă a experiențe în materie de învățare .

7.

Conducerea unor cursuri și seminarii de schimb în ceea ce privește bunele practici.

8.

Organizarea unei sesiuni comune de învățare pe durat a 5 zile, pentru autoritățile educaționale, al cărei obiectiv este testarea conținutului curricular, precum și a altor două evenimente prin care studenții și antreprenorii vor participa la activități practice legate de gestionarea resurselor forestiere nelemnoase, pentru a schimba bune practici în acest sector. Grupul de lucru va crea un proces de selecție a participanților.

BENEFICARII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI


1.

Angajatori, muncitori și antreprenori, legați de activitățile din mediul rural și sectorul forestier, în special cei ce lucrează cu produse forestiere nelemnoase.

2.

Autorități din domeniul educației (profesori și formatori).

3.

agenți economici din mediul rural, grupuri de acțiune locală și sindicate profesionale.

4.

Femei tinere de la sat, fără calificare și în căutarea primului loc de muncă, sau discriminate social.

5.

Oameni tineri și grupuri marginalizate, în mare majoritate în șomaj, cu studiile finalizate sau persoane needucate cu acces dificil pe piața activă a muncii.

Promotorla asociación transnacional