ASOCIAȚII TRANSNAIONALE PARTENERE

La asociación transnacional está compuesta por entidades de diferentes países europeos que se proponen colaborar entre sí para dar forma a un proyecto de sumo interés dentro de la Unión Europea. La formación de dicho ente transnacional se ha realizado atendiendo a la capacidad técnica y financiera de cada socio, a la posición geo-estratégica del país, sus potenciales recursos forestales no maderables, su experiencia profesional en el sector así como la gestión y ejecución de proyectos de cooperación transnacional y/o europea, se concretó el consorcio que constituye la Asociación Estratégica. El consorcio lo componen entidades locales con potencial forestal no maderable (Ayuntamiento de Cuadros), agrupaciones para el desarrollo sostenible y la promoción del empleo y la formación en el medio rural (ADESPER), grupos de desarrollo local (CORANE), centros de formación profesional (CEDA, AEGEAS, Centro RS), centros forestales (ETIFOR) y centros universitarios (SUCEAVA y KTÜ). Cada socio se encargará del funcionamiento del día a día del proyecto y del cumplimiento de tareas concretas establecidas en el proyecto, así como en el cronograma. La experiencia en cooperación transnacional está perfectamente acreditada en la trayectoria profesional de cada uno de los socios.

PROMOTOR

PRIMĂRIA CUADROS (SPANIA) O localitate mică cu mai puțin de 2000 locuitori, situată în nord-vestul provinciei Leo (Castilia ii Leon – Spania), împuternicită să desfășoare următoare activități:
  • a) Managementul și conservare propriului tezaur, inclusiv pădurile și bunurile deținute de primărie
  • b) supravegherea, conservarea și curățirea drumuri publice, a celor rurale, a fântânilor, spălătoriilor și a puțurilor de apă.
  • c) servicii publice de bază, precum furnizarea de apă potabilă, servicii sanitare și furnizarea energiei electrice
  • d) Putere de reglementare și auto-organizare
  • e) Stabilirea taxelor, a prețului serviciilor publice și a contribuțiilor speciale
  • f) Puterea de a programa și planifica
  • g) putere de a investiga, demarca și recupera spațiile publice
  • h) legitimitatea în aplicarea propriilor hotărâri
  • i) Puterea de a aplica legea și de a da sancțiuni
  • j)Puterea de a revizui propriile documente și reglementări
http://ayuntamientodecuadros.es

PARTNERI

ADESPER 
Spania
Asociația pentru dezvoltare durabilă și promovarea angajării în mediul rural (ADESPER) este o organizație națională non-profit, deschisă relațiilor și activităților desfășurate cu alte organizații similare și asociații din cadrul UE și țări candidate. Ea include șase agenții publice și alte personalități juridice cu experiență dovedită în dezvoltarea rurală, atât în ceea ce privește pregătirea și crearea de locuri de muncă, cât și în ceea ce evitarea depopulării masive a micilor orașe, prin îmbunătățirea condițiilor economice din zonele rurale.
http://www.adesper.com

CORANE

Portugalia
CoraNE este o organizație non-profit din Portugalia, cu un rol important în dezvoltarea de deprinderi și experiență profesională în dezvoltarea rurală, creată în 1995, ce acoperă zonele Terra Fria Transmontana, fiind constituită din primăriile localităților Bragança, Miranda Do Douro, Vimioso și Vinhais. Echipa este formată din tehnicieni calificați în diverse domenii (9 persoane) Principalul obiectiv pentru care a fot creată organizația este evidențierea valorilor sociale, economice și culturale, promovarea și capitalizarea potențialului local, executarea de diverse proiecte de dezvoltare în regiune. Punerea în valoare a resurselor din zonă (naturale și culturale) este o prioritate a dezvoltării sociale, economice și culturale. Activitatea este derulată doar de CoraNE sau în colaborare cu alte organizații. CoraNE a devenit un reper în ceea ce priește dezvoltarea și în zona în care își desfășoară activitatea, fiind recunoscută de instituțiile oficiale și de publicul larg.
http://www.corane.pt

ETIFOR SRL

Italia
ETIFOR este o organizație ce promovează cunoașterea științifică și transferul tehnologic, ajutând firmele private, administrațiile publice și organizațiile neguvernamentale să realizeze un management responsabil al pădurilor și pentru a asigura soluții inovative, adaptate clienților. ETIFOR oferă servicii în materie de responsabilitate de mediu în patru zone strategie: 1) responsabilitate socială corporatistă, 2) certificare, management și lanț de aprovizionare în domeniul forestier, 3) schimbări climatice și  instrumente economice adiacente, 4) cooperare internațională și dezvoltare rurală.
http://www.etifor.com

CEDA

Slovakia
CEDA este o organizație non-profit creată în 2005. Membrii fondatori ai organizației au experiență științifică în pregătirea și implementarea proiectelor internaționale în domeniul culturii, educației și dezvoltării regionale: învățare pe tot parcursul vieții, Leonardo da Vinci, Grundtvig (proiecte multilaterale, mobilități, parteneriate), ESF, INTERREG, SlovakAid, diverse proiecte bilaterale și programe de dezvoltare rurală.
https://www.cedask.eu

CENTRUL REPUBLIC SLOVENE PENTRU ÎNVĂȚÂNT VOCAȚIONAL ȘI PREGĂTIRE

Slovenia
Centrul republicii slovene pentru învățământ vocațional și pregătire este un institut național, creat în 1995 de guvernul republicii slovene, în subordinea ministerului Educației și sportului, precum și al Ministerului familie și problemelor sociale. Cofondator a fost camera de comerț și industrie a Sloveniei și Casa meșteșugurilor și companiilor din Slovenia.
http://www.cpi.si

AEGEAS EKPAIDEFTIKI

Grecia
Organizația oferă cele mai cerute specializări studenților săi, oferind soluții viabile pentru viitorul lor și dezvoltării profesionale. Suplimentar față de specializările din domeniu social, AEGEAS EKPAIDEFTIKI lucrează pentru grupurile sociale vulnerabile la riscul excluderii sociale, precum șomerii, oamenii cu nevoi speciale, oamenilor ce trăiesc în zone montane izolate. Pentru a-i echipa cu abilități și deprinderi necesare pentru o integrare cu succes în piața muncii, organizație organizează seminarii la cerifere, însoțite de ghiduri și consiliere, precum și activități practice cu firmele cu care colaborează.
http://www.aegeas.edu.gr

KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI

Turcia
Universitatea tehnică Karadeniz (KTU) este una din primele universități din Turcia. Bine dotată pentru cercetare și educație, oferă o varietate de programe de licență. Printre primele 190 universități din lume, KTU este o universitate mare de stat, cu 17 facultăți și peste 60 departamente, cu 55000 studenți ce beneficiază de credite transferabile. Are departamente în domeniile bilogiei, oceanografiei, silviculturii, geologiei, științelor educației și are o bună cooperare internațională prin proiecte sprijinite de UE.
http://www.ktu.edu.tr

UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Romania
Universitatea Stefan cel Mare University din Suceava (USV) oferă învățământ superior în programe de licență, masterat și doctorat în domenii precum: științe umaniste, științe naturale, inginerie și informatică, și științe sociale. Universitatea a fost creată în 1990 iar facultatea de silvicultură are două departamente, silvicultură, respectiv ecologie și protecția mediului. De asemenea, are două programe de master (managementul firmei din domeniul forestier și managementul ecosistemelor și conservarea biodiversității.
http://www.usv.ro

Promotorla asociación transnacional