PROGRAMUL ERASMUS +

Noul program Erasmus + este parte a strategiei europene 2020, a strategiei educaționale și de formare 2020 și a strategiei de regândire a educației, ce acoperă toate inițiativele legate de pregătirea profesională și inițiativele referitoare la tineri și la activitățile sportive. În chestiuni ce țin de educație, ea acoperă toate nivelele: școală, învățământ vocațional, învățământ superior și pregătirea adulților. Erasmus + integrează programele existente privind învățarea pe toată durata vieții precum și programele de educație superioară internaționale: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink și programele bilaterale, precum și programul ”tinerețea în acțiune”. Noul program se concentrează pe pregătire formală și informală dincolo de granițele UE, în țări cu vocația internaționalizării, deschise spre îmbunătățirea capacității educaționale a oamenilor, spre a îmbunătăți capacitatea educațională a studenților, profesorilor și muncitorilor. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en http://www.erasmusplus.gob.es/

Promotorla asociación transnacional