NWF Network: 2016-1-ES01-KA202-025177

NWF Network: transnational initiative for the promotion of entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector.

PREDNOSTNE NALOGE PROJEKTA

Preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij, ki olajšajo učenje, zaposljivost in mobilnost delovne sile

Vsem izboljšati dostop za usposabljanje in pridobivanje kvalifikacij prek C-VET

UKREPI PROJEKTA


1.

Vzpostavitev spletnega omrežja "NWF Network", preko katerega bodo na področju nelesnih gozdnih proizvodov prikazani različni sistemi usposabljanja, spremljanja in vrednotenja kvalifikacij (EUROPASS), različni pristopi vseživljenjskega učenja, postopki ustvarjanja delovnih mest ter orodja za promoviranje transparentnosti kvalifikacij ter izmenjave dobrih praks.

2.

Vzpostaviti Evropski observatorij za nove spretnosti v gozdarskem sektorju.

3.

Vzpostaviti spletni informacijski in izobraževalni center.

4.

Izdelati vodnik dobrih praks za upravljanje z nelesnimi gozdnimi proizvodi.


5.

Oblikovati spletno stran za informiranje in diseminacijo. Spletna stran naj bi delovala kot podporno središče za razširjanje informacij o različnih vidikih projekta, značilnostih, delovanju, dejavnostih, ciljih in dosežkih projekta.

6.

Vzpostaviti platformo za usposabljanje in delo na daljavo (Moodle), ki temelji na uporabi učenja na daljavo in učnih izkušnjah odprtega značaja.

7.

Izvajati tečaje in seminarje o izmenjavi dobrih praks na področju nelesnih gozdnih proizvodov.

8.

Organizirati en skupni izobraževalni dogodek v obdobju trajanja do 5 dni s ciljem preizkušanja kurikularnih vsebin in dveh dogodkov kombiniranega usposabljanja za mobilnost, v okviru katerih bodo študenti in podjetniki sodelovali z izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju nelesnih gozdnih proizvodov. Delovna skupina bo ustvarila postopek izbire udeležencev.

Promotorla asociación transnacional