Mednarodne povezave

ORGANIZATOR

OBČINA CUADROS (Španija)

Manjša lokalna enota z manj kot 2.000 prebivalcev, ki leži severozahodno od pokrajine León (Castile in Leon – Španija), ki ima svoje pristojnosti, ki so:
  • a) Upravljanje in ohranjanje svoje dediščine, vključno z gozdarstvom, in upravljanjem občinskega premoženja.
  • b) Nadzor, ohranjanje in čiščenje mestnih cest, podeželskih cest, fontan, pralnic in vodnjakov
  • c) Osnovne javne storitve, kot so pitna voda za ljudi, sanitarije in elektrika.
  • d) Oblast in samoorganizacija.
  • e) Določitev cen in posebnih prispevkov.
  • f) Določanje programov ali načrtovanje.
  • g) Pooblastilo za preiskovanje, razmejitev in izterjavo svojega premoženja.
  • h) domneva o legitimnosti in izvrševanju svojih zakonov.
  • i) pooblastilo za uveljavljanje in sankcioniranje.
  j) pooblastilo za revizijo zakonov in dogovorov po uradni dolžnosti
http://ayuntamientodecuadros.es

PARTNERJI

ADESPER

Španija
Združenje za trajnostni razvoj in promocijo ruralnega zaposlovanja (ADESPER) je nacionalna neprofitna organizacija, posveča se odnosom in dejavnostim, ki jih je mogoče vzpostaviti z sorodnimi organizacijami in združenji znotraj EU in držav tretjega sveta. Vključuje tako fizične osebe (6 trenutno) kot pravne osebe (združenja, mala in srednja podjetja, socialna podjetja itd.) Le-ta imajo bogate izkušnje na področju razvoja podeželja, tako v smislu usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest, da bi preprečili praznenja podeželja, izboljšanje socialnih in gospodarskih razmer na podeželskih območjih. http://www.adesper.com

CORANE

Portugalska
CoraNE leta 1995 ustanovljena Portugalska neprofitna organizacija, ki igra pomembno vlogo pri spretnostih in izkušnjah na področju razvoja lokalnega in podeželskega okolja, s ciljnim območjem, imenovano Terra Fria Transmontana, ki jo sestavljajo občine Bragança, Miranda Do Douro , Vimioso in Vinhais. Kolektiv sestavljajo kvalificirani tehniki z različnih področij (9 ljudi). Glavni del organizacije je družbena, gospodarska in kulturna valorizacija, promocija in koriščenje lokalnih potencialov in izvajanje razvojnih projektov v regiji. Eden od ciljev je valorizacija svojih lastnih virov (naravnih, kulturnih itd.), ob katerem se vedno upošteva tudi družbeni, gospodarski in kulturni razvoj. Delo poteka na pobudo CoraNE ali v sodelovanju z drugimi organizacijami. CoraNE je avtoriteta na svojem področju dela, priznana s strani inštitucij in splošne javnosti. http://www.corane.pt

ETIFOR SRL

Italija
ETIFOR je organizacija, ki spodbuja znanje s področja znanosti in prenos tehnologije ter s tem pomaga zasebnim podjetjem, javnim in nevladnim organizacijam odgovorno upravljanje z gozdnimi in okoljskimi viri. Organizacija ponuja svetovanje, razvoj projektov, storitve raziskovanja in usposabljanja za oblikovanje inovativnih na kupcu temelječih rešitev. ETIFOR ponuja tudi storitve okoljske odgovornosti na štirih strateških področjih: 1.) socialno podjetništvo in certificiranje upravljanja z gozdom in dobavnimi verigami; 2.) Podnebne spremembe in ES; 3.) mednarodno sodelovanje; In 4.) razvoj podeželja. http://www.etifor.com

CEDA

Slovaška
CEDA je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2005. Ustanovni člani organizacije imajo veliko izkušnenj z pripravo in izvajanjem mednarodnih projektov na področju kulture, izobraževanja in regionalnega razvoja: programi vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, Grundtvig (multilateralni projekti, mobilnost, partnerstva), ESS, INTERREG, SlovakAid, različni dvostranski projekti sodelovanja in RRP (regionalni razvojni programi). https://www.cedask.eu

CENTRE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Slovenija
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Inštitut Republike Slovenia za poklicno izobraževanje, je osrednja nacionalna inštitucija za to področje. Center je leta 1995 ustanovila Vlada Republike Slovenije (Ministrstvo za šolstvo in Šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Soustanoviteljici pa sta še Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. http://www.cpi.si

AEGEAS EKPAIDEFTIKI

Grčija
Organizacija svojim študentom omogoča pridobitev specializaciij po katerih je največ povpraševanja, s čimer poskrbi za njihov nadaljnji progfesionalni razvoj. Poleg specializacij v socialnem sektorju AEGEAS EKPAIDEFTIKI sodeluje tudi s socialnimi skupinami ali osebami izpostavljene tveganju socialne izključenosti, kot so brezposelni, NEETS, ljudje, ki živijo v odročnih gorskih območjih itd. Da bi jih opremili s spretnostmi in sposobnostmi za uspešno vključitev na trg dela, organizacija izvaja seminarje, ponujajo tudi svetovanje in usmerjanje ter delovno prakso pri sodelujočih podjetjih. http://www.aegeas.edu.gr

KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI

Turčija
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTU) je ena izmed pionirskih visokošolskih zavodov v Turčiji. Univerza je dobro opremljen za raziskave in izobraževanje ter omogoča pridobitev različnih diplom ter podiplomske programe. Med 190 univerzami je KTU velika državna univerza s 17 fakultetami, ki imajo več kot 60 oddelkov in 55.000 študentov ter podeljuje oznako ECTS. Univerza ima oddelke za biologijo, pomorstvo, gozdarstvo, geologijo, management in izobraževanje, pa tudi tesne stike z mnogimi mednarodnimi EU projekti. http://www.ktu.edu.tr

UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Romunija
Univerza Stefan cel Mare (USV) nudi visokošolsko izobraževanje v več kot 100 magistrskih, doktorskih in podoktorskih programih na petih področjih: umetnost in humanistika, inženirstvo in informatika, biološke vede, naravoslovje in družbene vede. Fakulteta za gozdarske vede je bila ustanovljena leta 1990 in sedaj služi kot sedež dveh dodiplomskih programov (gozdarstvo, ekologija in varstvo okolja) ter dveh magistrskih programov (upravljanje gozdnih podjetij, ohranjanje biotske raznovrstnosti in upravljanje ekosistemov). http://www.usv.ro

Promotorla asociación transnacional