Program Erasmus +

Nov Erasmus + program je del strategije Evropa 2020, ki podpira mlade na področju izobraževanja, usposabljanja in športa.

Strategija na področju izobraževanja zajema izobraževanje na vseh možnih ravneh:
  • primarno in sekundarno izobraževanje,
  • poklicno usposabljanje,
  • terciarno izobraževanje in
  • usposabljanje odraslih.

Erasmus + združuje obstoječe programe v program Vseživljenjskega učenja in mednarodne programe visokošolskega izobraževanja: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink in dvostranske programe ter program Mladi v akciji.

Nov Erasmus+ program se osredotoča na formalno in neformalno učenje, ki ni osredotočeno zgolj na povezovanje v okviru evropskega prostora, temveč presega meje EU in omogoča povezovanje s tretjimi državami. Program ima jasen cilj, in sicer izpopolniti vse zmogljivosti sistemov za izobraževanje in usposabjanje, da omogočajo boljšo zaposljivost študentom, učiteljem in delavcem.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es/

Promotorla asociación transnacional