Španija

November 2016


  • Izvajanje projekta.
  • Določitev ¨odgovornosti za mrežo NWF.
  • Razdelitev nalog in predstavitev koledarja dejavnosti.
  • Predstavitev načrta za diseminacijo projekta.
  • Predstavitev delovne skupine za vodenje kakovosti in evalvacije.

Promotorla asociación transnacional