Italija

May 2018


  • Oblikovanje tečaja usposabljanja in platforme Moodle.
  • Nadaljevalno delo na področju načrta kakovosti in sprotne evalvacije.
  • Predstavitev rezultatov.

Promotorla asociación transnacional