Portugalska

December 2017


  • Opredelitev formativnega module kurikuluma v NWF.
  • Nadaljevalno delo na področju načrta kakovosti in sprotne evalvacije.
  • Predstavitev rezultatov .
  • Predstavitev aktivnosti sodelavcev.
  • Organizacija seminarjev and priročnika dobrih praks.

Promotorla asociación transnacional