NWF Network: 2016-1-ES01-KA202-025177

NWF Network: transnational initiative for the promotion of entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector.

PRIORITY PROJEKTU

HORIZONTÁLNE

Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií, ktoré podporujú učenie, zamestnateľnosť a pracovnú mobilitu.

Odborné vzdelávanie

Zlepšiť prístup k odbornému vzdelávaniu a kvalifikáciám prostredníctvom C-OVP.

AKTIVITY PROJEKTU


1.

Vytvorenie tematickej siete "NWF Network" na podporu transparentnosti kvalifikácií a výmeny osvedčených postupov v oblasti nedrevných produktov v lesnom hospodárstve..

2.

Európske monitorovacie centrum pre nové kvalifikácie v lesnom hospodárstve.

3.

On-line centrum informácií a vzdelávania.

4.

Príručka správnych postupov v oblasti manažmentu nedrevných produktov v lesnom hospodárstve (NWFP).


5.

Webstránka projektu s informáciami o projekte a projektových aktivitách.

6.

Vytvorenie e-learningovej platformy (LMS Moodle), zameranej na vzdelávanie v oblasti vybraných nedrevných produktov v lesnom hospodárstve.

7.

Realizácia kurzov a seminárov na výmenu osvedčených postupov v NWF.

8.

Organizácia mobility študentov, určenej pre študentov/profesionálov z oblasti lesníctva / poľnohospodárstva / životného prostredia, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti nedrevných lesných produktov v rámci rôznych krajín EÚ. Ide o aktivitu, ktorá spája 15 dní virtuálnej mobility: e-Learningový kurz dostupný na https://www.cedask.eu/elearning/ a 5 dní prezenčnej mobility, s cieľom výmeny skúseností a osvedčených postupov v tomto sektore.

Promotorla asociación transnacional