NWF Network: 2016-1-ES01-KA202-025177

NWF Network: transnational initiative for the promotion of entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector.

PROJENIN ÖNCELIKLERI

Horizontal (YATAY)

Öğrenmeyi, istihdam edilebilirliği ve işgücü hareketliliğini kolaylaştıran beceri ve yeterliliklerin tanınması ve şeffaflığı.

Mesleki Eğitim

C-VET aracılığı ile herkese eğitim ve kalifikasyon erişiminin sağlanması

PROJENIN FAALIYETLERI


1.

Entegre eğitim sistemi ile “NWF Network” tematik ağının oluşturulması, nitelik (EUROPASS), izleme, yaşam boyu öğrenme, iş yaratma ve niteliklerin şeffaflığını destekleyen araçların ve odun dışı orman ürünlerinde iyi uygulama değişiminin sağlanması.

2.

Ormancılık sektöründe yeni yetenekler için Avrupa gözlemevinin tasarlanması.

3.

Çevrimiçi bilgi ve öğrenme kaynağı merkezinin faaliyete geçirilmesi.

4.

Odun dışı orman ürünlerinin yönetimi için iyi uygulamaların bir rehberinin hazırlanması.


5.

Bilgi ve dağıtım (yayım) için bir web sitesi tasarlanması. Site projenin çeşitli yönleri, özellikleri, işleyişi, faaliyetleri, hedefleri, başarıları hakkında bilgi yaymak için Ağ tarafından yürütülen faaliyetlerin toplanacağı bir vitrin görevi görecektir.

6.

Uzaktan eğitim ve açık öğrenim deneyimlerinin kullanımına dayalı bir eğitim ve tele-çalışma platformu (Moodle) uygulanması.

7.

ODOÜ için iyi uygulamaların alışverişi konusunda kurslar ve seminerler düzenlenmesi.

8.

Müfredat içeriğinin test edilmesi amacıyla eğitim yetkilileri için kısa süreli (5 günlük) bir ortak eğitim ve öğrenim etkinliğinin yanı sıra, odun dışı orman kaynakları alanında tecrübe ve iyi uygulama alışverişinin sağlanması için öğrencilerin ve girişimcilerin katılacağı iki tane birleşik hareketlilik eğitimi etkinliğinin düzenlenmesi. Çalışma Grubu bir katılımcı seçim süreci oluşturacaktır.

Promotorla asociación transnacional