ULUSLARARASI DERNEĞİ

KURUCU

CUADROS BELEDİYESİ (İspanya)

León Eyaleti’nin (Castile ve Leon – İspanya) kuzeybatısında, 2.000’den az nüfusa sahip aşağıda belirtildiği üzere kendi yetkileri olan küçük bir yerleşim yeri:
  • a) Ormancılık da dahil olmak üzere sahip olduğu mirasın yönetimi ve korunması ve toplumsal varlıklarının kullanımının düzenlenmesi.
  • b) Kentsel yolların, kırsal yolların, çeşmelerin, çamaşırhanenin ve sulama kanallarının gözetimi, korunması ve temizlenmesi.
  • c) İnsanî tüketim için sıhhî tesisat ve elektrik için içme suyu gibi temel kamu hizmetleri.
  • d) Düzenleyici otorite ve öz-örgütlenme.
  • e) Oranların, kamu fiyatlarının ve özel katkıların oluşturulması.
  • f) Programlama veya planlama yetkisi.
  • g) Mülklerin incelenmesi, tasfiyesi ve mülk edinme yetkisi.”
  • h) Meşruiyet karinesi ve bu bağlamdaki eylemlerin uygulanması.
  • i) Yürürlük ve yaptırım yetkisi.
  j) Yaptığı faaliyet ve anlaşmaların resmi olarak gözden geçirilme yetkisi.
http://ayuntamientodecuadros.es

ORTAKLAR

ADESPER

İspanya
Sürdürülebilir Kalkınma ve Kırsal İstihdamın Desteklenmesi Kurumu (ADESPER), AB ve üçüncü ülkelerdeki benzer kuruluşlar ve kurumlarla kurulabilecek ilişkilere ve faaliyetlere açık kâr amacı gütmeyen ulusal bir kuruluştur. Kuruluş hem eğitim hem de kentlerin güçlü nüfustan yoksun kalmasının önlenmesi için iş imkânları yaratma, nüfusun tesis edilmesi ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi bağlamında kırsal kalkınmayla ilgili geniş çaplı deneyime sahip farklı gerçek (hâlihazırda 6 kişi) ve tüzel kişiliklerle (Dernekler, Kobiler, Sosyal Ajanslar, vb.) ilgilenir.
http://www.adesper.com

CORANE

Portekiz
CoraNE, Bragança, Miranda Do Douro Vimioso ve Vinhais belediyeleri tarafından Terra Fria Transmontana olarak bilinen alanda 1995 yılında kurulan yerel ve kırsal kalkınma alanındaki yetenek ve deneyimlerde önemli bir role sahip Portekizli kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Ekip çeşitli bölgelerden 9 nitelikli teknisyenden oluşmaktadır. Kuruluşun oluşturulmasının temel amacı; sosyal, ekonomik ve kültürel değerlendirme, yerel potansiyellerin teşviki ve sermayelendirilmesi, bölgedeki kalkınma projelerinin yürütülmesidir. Endojen kaynaklarının (doğal, kültürel, vb.) kıymetlendirilmesi her zaman sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme perspektifinde sürdürülür. Bu çalışma, CoraNE’nin inisiyatifinde veya diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmaktadır. CoraNE, kurumlar ve kamuoyu tarafından tanınan müdahale bölgesinin gelişimine referans olarak alınmaktadır.
http://www.corane.pt

ETIFOR SRL

İtalya
ETIFOR, bilimsel bilgi ve teknoloji transferini teşvik eden özel şirketlere, kamu idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına orman ve çevre kaynaklarının sorumlu yönetimine yardımcı olan bir kuruluştur. Yenilikçi müşteri tabanlı çözümler şekillendirmek amacıyla danışmanlık, proje geliştirme, araştırma ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. ETIFOR dört stratejik alanda çevresel sorumluluk hizmetleri sunmaktadır: Sosyal Kurum ve i) orman yönetimi ve tedarik zincirlerinin sertifikasyonu; ii) İklim Değişikliği ve ES; (iii) Uluslararası İşbirliği ve iv) kırsal kalkınma.
http://www.etifor.com

CEDA

Slovakya
CEDA, 2005 yılında oluşturulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun kurucu üyeleri, kültür, eğitim ve bölgesel kalkınma alanında Leonardo da Vinci, Grundtvig yaşam boyu öğrenme programları (çok taraflı projeler, hareketlilik, ortaklıklar), ESF, INTERREG, SlovakAid, farklı ikili işbirliği projeleri ve RDP gibi uluslararası projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında önemli deneyime sahiplerdir.
https://www.cedask.eu

SLOVENYA CUMHURİYETİ MESLEKÎ EĞİTİM ve ÖĞRETİM MERKEZİ

Slovenya
Slovenya Cumhuriyeti Meslekî Eğitim Merkezi (CPI), Slovenya Cumhuriyeti Meslekî Eğitim ve Öğretim Enstitüsüdür. Eğitim ve mesleki öğretim alanında merkezî ulusal enstitüdür. 1995 yılında Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti (Eğitim ve Spor Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı) tarafından kurulmuş olan enstitünün kurucu ortakları Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası ve Slovenya El Sanatları ve Şirketleri Kurumu idi.
http://www.cpi.si

EGE ÖĞRETMENLERİ

Yunanistan
Kuruluş öğrencilerine en çok talep edilen uzmanlıkları kazandırarak onların meslekî gelişimindeki gelecekleri için uygun bir çözüm sağlar. EGE ÖĞRETMENLERİ sosyal sektördeki uzmanlıklara ek olarak sosyal gruplar veya işsizler, NEETler, uzak dağlık bölgelerde yaşayan insanlar gibi sosyal dışlanma riskine karşı savunmasız kişilerle çalışır. Kuruluş bunların işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegre olabilmeleri için gerekli olan beceri ve yeteneklerle donatmak amacıyla talep üzerine rehberlik ve danışmanlık yaparak seminerler uygulamanın yanı sıra işbirlikçi firmalarla çalışma uygulamalarını hayata geçirir.
http://www.aegeas.edu.gr

KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI

Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTU), Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumlarından biridir. Araştırma ve eğitim için iyi donanımlı olan üniversite çeşitli lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Türkiye’deki 190 üniversiteden biri olan KTÜ, 17 fakültesi, 60’ın üzerinde bölümü, 55.000 öğrencisi ve AKTS etiketi alan büyük bir devlet üniversitesidir. Biyoloji, deniz bilimleri, ormancılık, jeoloji, yönetim bilimleri ve eğitim alanlarındaki bölümlerin AB tarafından desteklenen birçok projeyle uluslararası temasları bulunmaktadır.
http://www.ktu.edu.tr

UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Romanya
Stefan Cel Mare Suceava Üniversitesi (USV) Sanat ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Bilişim, Biyoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi beş alanda 100’ün üzerinde yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programda yükseköğrenim sunmaktadır. Orman Bilimleri Fakültesi 1990 yılında kuruldu ve şimdi iki lisans programının (Ormancılık, Ekoloji ve Çevre Koruma) ve iki master programının (Orman İşletmelerinin Yönetimi, Biyoçeşitliliğin Korunması ve Ekosistem Yönetimi) merkezi konumundadır.
http://www.usv.ro

Promotorla asociación transnacional