ERASMUS + PROGRAMI

Tüm eğitim, öğretim, gençlik ve spor girişimlerini kapsayan yeni Erasmus+ programı, 2020 Avrupa stratejisinin, 2020 Eğitim ve Öğretim stratejisinin ve Yeniden Düşünme Eğitim stratejisinin bir parçasıdır. Program, okul, meslekî eğitim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi gibi eğitimin her seviyesindeki konuları kapsar. Erasmus+ Yaşamboyu Öğrenme Programındaki mevcut programlar ile Mundus, Tempus, ALFA, Edulink ve iki taraflı programlar gibi uluslararası yükseköğrenim programlarının yanı sıra Gençlik Programlarını da kapsar. İnsanların eğitim ve öğretim kapasitelerinin iyileştirilmesi ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve işçilerin istihdam edilebilmesi amacıyla üçüncü ülkelerin uluslararasılaştırmasına yönelik açık bir davet olan bu yeni program AB sınırlarının ötesinde resmî ve gayri öğrenime odaklanmaktadır.  

Promotorla asociación transnacional